news
News

Europese Unie: regeling gebruik verkoopbenaming "kalfsvlees"

woensdag 20 juni 2007

Raad Landbouw: akkoord over een duidelijker regeling voor het gebruik van de verkoopbenaming "kalfsvlees".

De ministers van Landbouw van de Europese Unie hebben vandaag besloten de voorwaarden te verduidelijken voor de afzet van vlees van runderen die niet ouder waren dan twaalf maanden. Volgens de nieuwe regels moeten in de onderscheiden lidstaten vaste verkoopbenamingen voor de betrokken vleescategorieën worden gebruikt, dit in combinatie met een aanduiding van de leeftijdsklasse van de dieren bij het slachten ervan. Daarmee wordt beoogd de markt doorzichtiger te maken en ervoor te zorgen dat de consumenten precies weten wat zij kopen. Er zijn langdurige discussies met alle belanghebbende partijen aan voorafgegaan, waaronder ook een internetraadpleging waarbij consumenten onder meer is gevraagd wat zij zich bij de term "kalfsvlees" voorstellen. De nieuwe verordening is een antwoord op verzoeken van het bedrijfsleven en van lidstaten om te komen met duidelijker voorschriften die zijn afgestemd op de uiteenlopende productiesystemen in de onderscheiden lidstaten, en zal ervoor zorgen dat de eengemaakte interne markt beter functioneert en dat de consumenten beter worden voorgelicht.

link to website