news
News

Europarlementsleden vragen verbod op gekloond vlees

woensdag 7 juli 2010

In een stemming over het voorstel tot wijziging van de richtlijn inzake nieuwe voedingsmiddelen herhaalden Europarlementsleden hun pleidooi voor een verbod op voedsel afkomstig van gekloonde dieren. Het amendement dat aandrong op de verplichte etikettering van voedingsmiddelen afkomstig van dieren die ggo-voeders kregen, werd door een meerderheid van de parlementsleden verworpen.

Een Europese richtlijn bepaalt sinds 1997 de regels voor nieuwe voedingsmiddelen, dat zijn voedingsmiddelen uit nieuwe productieprocessen of voeding die traditioneel alleen buiten de EU wordt verbruikt. De Europarlementsleden steunen in hun voorstel de toelatingsprocedure voor nieuwe voedingsmiddelen die voorafgegaan wordt door een risicobeoordeling van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA. Ze benadrukken echter hun bezwaren wat betreft het gebruik van gekloonde dieren en van nanotechnologie voor voedingsmiddelen.

Op dit moment zijn er geen Europese regels die het gebruik van vlees en zuivelproducten afkomstig van gekloonde dieren verbieden of toelaten. De Europese Commissie en de Raad willen dergelijke producten onder de richtlijn inzake nieuwe voedingsmiddelen brengen. De leden van het Europees Parlement vragen daarentegen dat er nieuwe EU-wetgeving komt die voeding afkomstig van gekloonde dieren en hun jongen (ook in latere generaties) expliciet verbiedt. Zij vragen dat er intussentijd een moratorium op de verkoop wordt afgekondigd.

link to website