news
News

EU Hervorming van groenten- en fruitsector

donderdag 25 januari 2007

De Europese Commissie heeft vandaag een ingrijpende hervorming van de gemeenschappelijke marktordening voor groenten en fruit voorgesteld die deze sector in overeenstemming moet brengen met de andere sectoren van het hervormde GLB. De voorstellen hebben tot doel concurrentievermogen en marktgerichtheid van de groenten- en fruitsector te verbeteren, crisisgebonden inkomensschommelingen te verminderen, het verbruik te verhogen, het milieu beter te beschermen en, waar mogelijk, regels en administratieve rompslomp te vereenvoudigen. Andere doelstellingen zijn: meer telers aan te moedigen zich bij telersverenigingen aan te sluiten, deze verenigingen meer instrumenten voor crisisbeheer ter beschikking te stellen, de groenten- en fruitsector in de bedrijfstoeslagregeling te integreren, de verplichting in te voeren een minimumpercentage aan milieumaatregelen te spenderen, de Gemeenschapsfinanciering voor biologische producten en afzetbevorderingsmaatregelen te verhogen en exportsubsidies voor groenten en fruit te verlagen. De Commissie hoopt dat Raad en Parlement deze begrotingsneutrale hervorming vr medio 2007 zullen goedkeuren, zodat ze in 2008 in werking kan treden.

link to website