news
News

Dialoog mondiale duurzame ontwikkeling veehouderij

dinsdag 15 juni 2010

Om de voedselzekerheid en -veiligheid en de middelen van bestaan wereldwijd te verbeteren en tegelijk de milieu-impact van de veehouderij te verminderen voor nu en in de toekomst, hier en elders, is duurzame ontwikkeling van de veehouderij noodzakelijk.

Als basis voor internationale samenwerking is onderling begrip van de diverse duurzaamheidsuitdagingen nodig. Daarnaast is een gedeeld gevoel van urgentie van duurzame ontwikkeling van de diverse veehouderijsystemen wereldwijd belangrijk. Om dat te bereiken houdt het interdepartementale programma duurzame voedselsystemen in samenwerking met FAO een lunchbijeenkomst 'Dialogue on livestock, food security and sustainability' tijdens een zitting van het FAO comité voor landbouw (COAG), op 16 juni aanstaande in Rome.

Het programma duurzame voedselsystemen (een samenwerkingsverband van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en voor Ontwikkelingssamenwerking) wil ook een bijdrage leveren aan verdere discussie over 'governance' van een duurzame ontwikkeling van de veehouderijsector in de diverse landen.

Deze dialoog heeft een sterke relatie met de zojuist verschenen SoFa (State of Food and Agriculture 2009) van de FAO, dat als thema 'Livestock in the balance' heeft. Tijdens de lunchbijeenkomst lichten verschillende landen de laatste ontwikkelingen en uitdagingen voor hun veehouderijsector toe en delen zij hun effectieve strategieën en goede voorbeelden. Daarna is er een discussie als basis en opstap voor verdere activiteiten.

link to website