news
News

De nVWA ziet geen risicoís dioxine en PCBís in drogerijen diervoer

dinsdag 14 september 2010

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) heeft onderzoek gedaan naar de risico’s op vervuiling met dioxine en polychloorbifenylen (PCB’s) bij het drogen van grondstoffen voor diervoeding in Nederland. Daaruit is gebleken dat de droogprocessen voor diervoeder in Nederland naar verwachting geen problemen geven.

De nVWA bezocht voor dit onderzoek 16 Nederlandse drogerijen en liet monsters van de producten onderzoeken. Alle resultaten van de analyses op dioxine en zware metalen waren onder de wettelijke norm. De bezochte drogerijen zijn te onderscheiden in de grondstof die zij drogen (brood, gras of maïs). Wat de inschatting van de risico’s aangaat, is het van belang of de drogerij werkt met een directe of indirecte droging. Met name bij de directe droging, waarbij de verbrandingsgassen over het product worden geblazen, is ook de gebruikte brandstof een belangrijke risicofactor. Bij indirecte droging komen de rookgassen niet in contact met het product.

link to website