news
News

Cyclamaat in frisdranken

zondag 2 december 2007

Sinds 29 januari 2006 geldt een nieuwe maximale gebruiksdosis voor cyclaamzuur in frisdrank, namelijk 250 mg/l; voorheen was dit 400 mg/l. De VWA onderzocht eerder het zoetstoffengehalte van een aantal producten (1). Uit dit onderzoek bleek dat 45% van de 33 destijds onderzochte frisdranken, limonadesiropen en vruchtensappen meer dan 250 mg cyclamaat per liter bevatten.

In het reguliere winkelkanaal werden in september 2006 verschillende frisdranken, limonadesiropen, vruchtenlimonades en andere vruchtensappen bemonsterd. Het ging hierbij met name om producten met de aanduiding “light”, maar ook om producten met de aanduiding “geen suiker toegevoegd”, “0% suiker”, “suikervrij”, “50% minder suiker ofwel de vermelding “(gezoet) met suikers en zoetstoffen”.
Een aparte categorie vruchtensappen vormen de “fruitdranken”. Dit zijn dranken met meer vruchtensap maar met minder koolzuur dan de gangbare frisdranken.

Het gemiddeld gehalte aan cyclamaat in dranken is ten opzichte van het onderzoek in 2004 significant afgenomen. Uit dit onderzoek blijkt dat de industrie de toevoeging van cyclamaat in (fris)dranken grotendeels heeft aangepast op de nieuwe wetgeving.
Er werd één maatregel genomen op het ontbreken van een verplichte aanwijzing omtrent het gebruik van limonadesiroop.
Er werd geen cyclamaat aangetroffen in dranken waar deze zoetstof niet voorkwam op de ingrediëntendeclaratie.

link to website