news
News

Biologische producten - Niet om de prijs alleen

dinsdag 19 december 2006

Prijsverlaging van biologische producten leidt tot meer omzet, maar er is meer nodig om het aankoopgedrag van consumenten te beïnvloeden. De prijs is niet allesbepalend. Dat is in het kort de conclusie van het prijsexperiment biologische producten dat afgelopen zomer in de supermarkten van tien plaatsen is gehouden. Minister Veerman heeft vandaag het eindrapport van het LEI in ontvangst genomen.

Uit de enquêtes blijkt dat consumenten biologische producten kopen omdat zij het 'lekker' of 'gezond' vinden, of omdat zij het met een hoge kwaliteit beoordelen. Consumenten waarderen biologische producten vanwege de positieve milieuaspecten, maar in het eigen koopgedrag speelt dat een ondergeschikte rol. Consumenten zeggen bereid te zijn om tussen de 20 en 25% meer te betalen voor biologische producten.

link to website