news
News

Benchmarking en energie-efficiency van kleine en middelgrote voedselondernemingen

dinsdag 1 mei 2007

De doelstelling van het project:
De primaire projectdoelstelling is de wijdverspreide toepassing van benchmarking en energiezorg om de energie-efficiency te verbeteren van industriële kleine en middelgrote ondernemingen, met een specifieke focus op de voedsel en drankindustrie.

Een volgende doelstelling is de ontwikkeling van een duurzame benadering bij de toepassing van innovatieve oplossingen, waarbij voortdurend de relevantie van energie-efficiency en energiezorg aan kleine en middelgrote bedrijven in acht genomen wordt. Dit is met het oog op het verbeterde concurrentievermogen van de Europese industrie op de wereldmarkt, als gevolg van lagere productiekosten, verminderde energie-intensiteit en een meetbare bijdrage aan de Kyoto-verplichtingen.

link to website