news
News

Air cycle vriestunnel

dinsdag 17 oktober 2006

Uit milieuoogpunt wordt momenteel veel onderzoek verricht naar alternatieven voor de conventionele koudemiddelen. Hierbij valt te denken aan natuurlijke koudemiddelen, dat wil zeggen koudemiddelen die als stof vrij in de natuur voorkomen. Dit in tegenstelling tot de synthetische koudemiddelen. Wanneer lucht wordt ingezet als koudemiddel, spreekt men van een Air Cycle.
Diviande, waar vlees wordt verwerkt tot hoogwaardige vleesproducten, waarna ze worden ingevroren, heeft onderzoek laten doen naar de Air Cycle technologie voor het invriezen van hoogwaardige vleesproducten.
Bij de huidige procesvoering van Diviande worden de producten eerst in dozen verpakt, die worden gestapeld t.b.v. het invriezen. Dit zorgt voor een enorme belemmering van de warmteoverdracht, waardoor de invriestijd erg lang wordt.
Een Air Cycle is een milieuvriendelijk alternatief voor conventionele vriesinstallaties, die een lucht van -50°C levert, waardoor het product 10 tot 15% sneller wordt ingevroren dan met een conventionele tunnel die werkt met lucht op -25°C en -33°C.
Wat betreft de configuratie van de Air Cycle komt een half open systeem het meest in aanmerking met een kostprijs van ongeveer € 200.000.
Diviande zou het meest gebaat zijn bij een palletvriezer in verband met de eis van het aandrukken van de producten tijdens het invriezen. Richtprijs voor een dergelijke tunnel ligt tussen € 80.000 en € 100.000, afhankelijk van de grootte. In een palletvriezer met een Air Cycle kan een tegenstroomsituatie worden gerealiseerd, waardoor een min of meer constant temperatuurverschil tussen product en lucht kan worden gehandhaafd.
De resultaten van het onderzoek geven aan dat een compleet invriessysteem, gebaseerd op Air Cycle, technisch haalbaar is voor toepassing bij Diviande.

link to website