news
News

Aanmelden artikel 14-gezondheidsclaims nog uitstellen

maandag 2 juli 2007

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) vraagt levensmiddelenproducenten te wachten met het indienen van dossiers voor zogenaamde artikel 14-gezondheidsclaims. De European Food and Safety Authority kan de dossiers pas beoordelen na afronding van het zogenaamde guidance document. Hierin staat beschreven op welke manier de onderbouwing van de claim moet worden ingediend. De verwachting is dat het document op 6 juli a.s. wordt goedgekeurd.

Per 1 juli 2007 is de Europese verordening over voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen van toepassing. De Claimsverordening harmoniseert nationale regels over claims voor levensmiddelen. Dit is zowel in het belang van de producent als in het belang van de consument.

Uit de Claimsverordening volgt dat een Europese lijst moet worden vastgesteld van bestaande gezondheidsclaims (artikel 13-claims). De Europese Commissie en de lidstaten zullen deze communautaire lijst van toegestane gezondheidsclaims vaststellen, op basis van nationaal opgestelde lijsten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is verantwoordelijk voor het opstellen van de nationale artikel 13-lijst vanuit Nederland.

Claims inzake ziekterisicobeperking en claims die verband houden met de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen (artikel 14-claims) moeten afzonderlijk worden beoordeeld door de European Food Safety Authority (EFSA). De aanvraag voor het gebruik van deze claims moet vergezeld gaan van een onderbouwing die vastgelegd is in een dossier. De aanvraag en het dossier moeten via de Voedsel en Waren Autoriteit naar de EFSA worden gestuurd.

link to website