news
News

98 miljoen LNV-subsidies in 2007

dinsdag 13 maart 2007

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de nieuwe Regeling LNV-subsidies voor de eerste keer opengesteld. In 2007 stelt het ministerie van LNVvoor 98 miljoen aan subsidies beschikbaar. Hiervan is € 202.000 beschikbaar gesteld door het Productschap Tuinbouw, € 37.000 door de provincie Limburg en € 161.000 door de provincie Zeeland.

De volgende subsidies worden in 2007 opengesteld:
 • Beroepsopleiding en voorlichting
 • Bedrijfsadviesdiensten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
 • Praktijknetwerken veehouderij
 • Demonstratieprojecten
 • Vouchers ten behoeve van kennisoverdracht
 • Samenwerking bij innovatieprojecten
 • Bedrijfsmodernisering
 • Voedselkwaliteitsregelingen
 • Draagvlak natuur
 • Historische buitenplaatsen
 • Ontwikkeling van het landschap
Voor de verschillende onderwerpen zijn bepaalde perioden om aanvragen in te dienen.

link to website