hoofdartikel stroomschema's artikelen
branches > zuivel > kaas
Download download article

Compactlijn, een dimensie in kaasbehandelingslijnen.

Inhoudsopgave
 Slim gebruik van robots:
 “Natte cel”:
 Automatische reiniging:
Kaasbehandelingslijnen, voor het plastificeren en keren van kazen en het reinigen van kaasplanken hebben uiteraard de laatste decennia een ontwikkeling doorgemaakt.
Toch staan deze systemen, qua efficiency en reinigbaarheid, nog altijd in de schaduw van de apparatuur die in kaasproductiebedrijven gangbaar is “voor het pekelbad”.

Drie bedrijven, Jongia, Dero en Doeschot, ervaren ontwerper en leverancier van “food machinery” en kaasbehandelingsapparatuur in het bijzonder, hebben een systeem ontwikkeld dat deze achterstand op technologie en techniek “in een klap goed maakt”.
Bij het ontwerp zijn de richtlijnen voor hygiënisch ontwerp van de EHEDG, de European Hygienic Engineering & Design Group, zo veel mogelijk gevolgd.
Ook is de lijn aanmerkelijk compacter geworden dan de traditionele systemen: het benodigde vloeroppervlak wordt met 50 tot 75% verminderd.

Slim gebruik van robots:

Voor het ontladen en beladen van boxen en voor het keren van kaas en plank worden robots ingezet. Waren robots tot nu toe vaak erg gevoelig voor corrosie en bovendien ook niet reinigbaar, in de behandelingslijnen die zij aanbieden voor met name vochtige omgevingen is met deze problemen op een kostentechnisch gunstige wijze afgerekend.

In plaats van het vormen van een obstakel in de reiniging is de robot nu omgevormd tot een buitgewoon goed te reinigen object, dat bovendien een rol in de reiniging kan spelen.

“Natte cel”:

In principe zijn vocht en kaasrijping, met name rijping van Goudse, Edammer en soortgelijke kaastypen, elkaars grootste vijanden. Voor de reiniging van behandelingsmachines en zeker ook voor de reiniging van kaasplanken is water juist onontbeerlijk; in de dagelijkse praktijk wordt bij de reiniging juist te weinig water gebruikt.


In andere branches van de levensmiddelenindustrie, waar deze problematiek ook speelt, slaagt men erin “nat” en “droog” van elkaar te scheiden door het creëren van een zogenaamde natte cel. In deze natte cel is alle apparatuur dusdanig ontworpen dat voldoende water ingezet kan worden om de apparatuur inwendig en uitwendig krachtig en effectief te reinigen.

In de nieuw ontworpen behandelingslijn is ook een “natte cel” gecreëerd. Zonder dat damp en vochtige lucht in het pakhuis terechtkomen, kan de apparatuur bijna volautomatisch inwendig en uitwendig gereinigd worden. Daarbij is alle apparatuur goed reinigbaar, eenvoudig te bereiken en waar noodzakelijk snel en eenvoudig te demonteren.

Door gecompliceerde handelingen, zoals keren van kaas en plank aan de robot toe te vertrouwen, blijft de behandelingslijn zelf eenvoudig van opzet en bestaat deze hoofdzakelijk uit de kerncomponenten: plastificeermachine en plankenboener.

Automatische reiniging:

Door het toepassen van de in de voedingsmiddelenindustrie gangbare Cleaning In Place technologie, hoeft de eerder beschreven krachtige reiniging, met voldoende water, toch niet in een overmatig gebruik van water, reinigingsmiddelen en energie te ontaarden.

Sterker, door hergebruik van water en door te circuleren met behulp van krachtige pompen, kan juist op water, energie en reinigingmiddel bespaard worden.

De CIP-installatie die met de behandelingsinstallatie wordt meegeleverd, is speciaal toegesneden op de specifieke eisen die kaasbehandelingsapparatuur aan de reiniging ervan stelt. Door plankenreiniging en CIP te integreren wordt bovendien een extra slag geslagen in efficiency en operational costs.

Voor meer informatie: Smeltink

forumGeef uw reactie op dit artikel
Alle velden zijn verplicht. Uw persoonlijke informatie wordt niet op de site geplaatst. Hyfoma levert geen machines, maar verwijst alleen naar de bedrijven die de machines leveren. De meeste genoemde bedrijven leveren alleen machines voor de voedselindustrie en produceren geen voedsel.

Naam: Email:
Functie: Bedrijf:
Stuur deze reactie naar:

Smeltink
Plastificeren en keren van kazen en reinigen van kaasplanken.
kaas 1

kaas 2

kaas 3

kaas 4