hoofdartikel artikelen
technologie > scheidingstechnieken > membraanscheiding
Download download article

Membraanscheiding

Inhoudsopgave
 Doel
 Toepassingsgebied
 Technieken, methodes en installatie
 a) Membraanfiltratie
 b) Elektrodialyse

Doel

Membraanscheiding doelt op de selectieve verwijdering van water (en oplossingen en/of gesuspendeerd materiaal) uit een oplossing door halfdoorlatende membranen te gebruiken. Daarom kan het ook als een fractioneringstechniek worden gezien. Er worden twee membraan scheidingstechnieken gebruikt in de voedselindustrie: membraanfiltratie en elektrodialyse.

Toepassingsgebied

Membraanscheiding wordt toegepast voor concentraties van vloeistoffen (bijvoorbeeld met kaaswei), het demineraliseren van wei of water, weifractionering en voor waterreiniging.

Technieken, methodes en installatie

a) Membraanfiltratie

Membraanfiltratie is een door druk gedreven filtratietechniek waarbij een oplossing door een poreus membraan wordt gedrukt. Een deel van de opgeloste vaste materialen blijft achter omdat hun moleculaire grootte te groot is om door het membraan te gaan. De grootte hangt af van het soort membraan dat wordt gebruikt. Fractionering van de voedingsstroom treedt op, waarbij sommige moleculen geconcentreerd worden aan de kant stroomopwaarts van het membraan, wat bekend staat als het concentraat, terwijl de kleinere moleculen door het membraan heengaan in de doordringende stroom, het permeaat. De verschillende membraanfiltratietechnieken kunnen getypeerd worden naar de grootte van de membraanporiën (d.w.z. de grootte van de kleinste deeltjes die niet door het membraan heen kunnen). Fractionering van melkcomponenten bijvoorbeeld, wordt gekarakteriseerd door de grootte van het filter dat gebruikt wordt, bijv.:

- Microfiltratie (MF): ~0,1 – 5 µm bereik kan worden gebruikt om bacteriën van afgeroomde melk tijdens de productie van ultrareine melk of voor de fractionering van de afgeroomde melk in een caseïne-rijk concentraat en een caseïnevrij melkserum.

- Ultrafiltratie (UF): ~10 – 100 nm bereik wordt toegepast bij zowel afgeroomde melk en wei om de respectievelijke eiwitcomponenten te concentreren.

- Nanofiltratie (NF): ~1 – 10 nm bereik membranen hebben een selectieve doordringbaarheid voor mineralen en enkele kleine organische/anorganische moleculen en worden hoofdzakelijk gebruikt voor concentratie en voor demineraliseren van wei.

- Omgekeerde osmose (RO): ~0,1 – 1 nm bereik membranen zijn doordringbaar voor water maar niet voor mineralen en worden daarom gebruikt voor ontwatering, concentratie van wei of afgeroomde melk, voor het opwerken van NF-permeaat of verdampingscondensaat en in waterbehandeling (verzachten/demineralisatie).

b) Elektrodialyse

Elektrodialyse (ED) is een membraanscheiding in de aanwezigheid van een toegepast elektropotentiaal. In elektrodialyse migreren ionen met een laag moleculaire gewicht in een elektrisch veld over kationische en anionische membranen. Deze membranen worden om en om geplaatst tussen de katode en de anode, een zgn. stack. De voornaamste toepassing in de zuivelindustrie is voor het demineraliseren van wei.

forumGeef uw reactie op dit artikel
Alle velden zijn verplicht. Uw persoonlijke informatie wordt niet op de site geplaatst. Hyfoma levert geen machines, maar verwijst alleen naar de bedrijven die de machines leveren. De meeste genoemde bedrijven leveren alleen machines voor de voedselindustrie en produceren geen voedsel.

Naam: Email:
Functie: Bedrijf: