hoofdartikel artikelen
technologie > overig > lasinspectie
Download download article

Laskwaliteit voedingsmiddelenindustrie nog altijd een ondergeschoven kindje.

Inhoudsopgave
 Veranderingsproces
 Kwaliteitswaarborging
 Laskwaliteit
 Wetgeving

“De voedingsmiddelenindustrie heeft nog te weinig aandacht voor laskwaliteit in het RVS-leidingwerk.
Lassen zouden tijdens fabricage geïnspecteerd moeten worden om de voedselveiligheid te waarborgen.” Dat zegt Peter van der Wee, general manager van Tecson Inspections B.V. te Alblasserdam, een bedrijf dat sinds 1990 bestaat en 17 mensen in dienst heeft. Het bedrijf
houdt zich bezig met dienstverlenend, inwendige camera-inspectie van installaties binnen alle bedrijfstakken, maar in toenemende mate binnen de voedingsmiddelenindustrie.


Van der Wee maakt duidelijk dat zijn bedrijf ingehuurd kan worden vanuit een aantal invalshoeken. Uit troubleshootoogpunt d.w.z. probleemoplossend. Als preventief onderhoud, en tenslotte vanuit het oogpunt van kwaliteitswaarborging. Met name dat laatste is in toenemende mate belangrijk voor Tecson. Van der Wee: “Het gaat dan om de waarborging van laskwaliteit in sanitair leidingwerk. In de voedingsmiddelenindustrie dienen procesapparatuur en -leidingen reinigbaar en steriliseerbaar te zijn. De installatie moet uiteindelijk voldoen aan het ontwerpconcept. Dat betekent dat je in de installatie geen bronnen van bacteriologische contaminatie of productcontaminatie mag hebben.”
Van der Wee benadrukt dat in een procesinstallatie soms wel honderden tot duizenden lassen zitten, afhankelijk van de omvang. “Als je er niet nadrukkelijk aandacht aan besteed tijdens de fabricage en er geen enkele controle plaatsvindt, dan creëer je honderden zo niet duizenden mogelijke bronnen van besmetting in je fabriek. Een van onze activiteiten is er dan ook op gericht de geleverde laskwaliteit te controleren, en zodanig de reinigbaarheid en steriliteit van de gehele installatie te waarborgen.”

Veranderingsproces

Volgens Van der Wee mag deze aandacht voor las- en leidingwerk in de farmaceutische industrie, mede door bestaande normen, al als standaard worden gezien. “In de voedingsmiddelenindustrie is men nog niet zover, maar men wordt zich steeds meer bewust van zijn product-aansprakelijkheid. Het product dient herleidbaar te zijn, vanaf het ei en de kip tot aan de verpakking in de supermarkt. Dat heeft te maken met veranderde wetgeving en richtlijnen omtrent hygiëne en voedselveiligheid. Binnen dat kader, het gehele veranderingsproces van toenemende bewustzijn en beheersbaarheid, past en hoort die extra aandacht voor laskwaliteit.”
Hoe gaat het in zijn werk? “Ik kan je beter vertellen hoe het zou moeten gaan; op het moment dat een voedingsmiddelenproducent een prijsaanvraag plaatst voor de bouw van een productie-installatie of -machine bij een installateur, zou deze eisen moeten stellen aan de te leveren laskwaliteit.
De te leveren kwaliteitseisen moeten ondubbelzinnig beschreven staan, met name de lasspecificaties. De installateur maakt op basis daarvan een aanbieding en gaat uiteindelijk het werk uitvoeren.” Op dat moment komt Tecson in beeld. “Gedurende de uitvoering toetsen we de geleverde laskwaliteit van de installatie, door middel van inwendig endoscopisch onderzoek, aan de vooraf gestelde kwaliteitseis. Dat betekent dat de opdrachtgever, de voedingsmiddelenproducent, die kwaliteit krijgt waarvoor in feite opdracht is gegeven en waarvoor hij uiteindelijk ook betaalt. De wetenschap dat er inspectie, dus kwaliteitscontrole plaatsvindt, werkt ook preventief maar belangrijker is nog dat er een fabriek ontstaat die aan de ontwerpspecificaties voldoet en dus reinigbaar en steriliseerbaar is. Dit is een vereiste om een goed product te kunnen leveren.” Deze werkwijze heeft volgens Van der Wee een positief effect op de uiteindelijke producthygiëne en dus op de kwaliteit en houdbaarheid.

Kwaliteitswaarborging

Van der Wee: “Ons bedrijf heeft zich gespecialiseerd in dat stukje kwaliteitswaarborging en het ondersteunen daarin van de voedingsmiddelenproducenten. Naast de genoemde inspectie-service kunnen we adviseren bij het bepalen en beschrijven van die laskwaliteitseisen. Als je dit als producent goed op orde hebt, en je legt door middel van endoscopie de kwaliteit vast, dan krijg je daar in ieder geval later nooit meer vragen of twijfels over. Je kunt te allen tijde uitsluiten dat een eventuele besmetting het gevolg is van slechte lassen. Daarnaast is er, zoals gezegd, werk dat valt onder de categorie troubleshooten. We worden erbij geroepen op het moment dat een voedingsmiddelenproducent een probleem heeft. Wij brengen dat probleem voor ze in beeld. Zo hebben we binnen deze industrie al diverse malen fabrikanten gewezen op ontwerpfouten die uiteindelijk de besmettingen tot gevolg hebben.”
Hoe gaat het controleren in zijn werk? Van der Wee: “We maken gebruik van video- endoscopen, dat zijn flexibele slangen met lengtes van 3 tot wel 30 meter en diameters variërend van 6 tot 21 millimeter. Aan het uiteinde van deze video- endoscoop zit een bestuurbare tip. Die tip bevat een camera en daarmee bekijken we de las 360 graden rondom, althans als de laskwaliteit aan de orde is. Onze camera’s schuiven we handmatig door de leidingen, nadat deze door de installateur zijn gelast.” Deze inspecties vinden met name plaats gedurende de prefabricage van de leidingdelen.

Laskwaliteit

Laskwaliteitswaarborging is iets waar de voedingsmiddelenindustrie meer aandacht aan moet gaan besteden. Van der Wee: “De risico’s worden niet voldoende onderkend, inspectie vindt tot op heden helaas te weinig plaats. Op dit moment zijn er een aantal aansprekende voorbeelden in de markt, waarin het onomstotelijk duidelijk is dat als men voortijdig aandacht had besteed aan de beoordeling van de laskwaliteit er heel veel ellende, en dus veel geld, was bespaard. Zonder namen te noemen denkt Van der Wee dat de voedingsmiddelenindustrie nog teveel naar het kostenaspect op korte termijn kijkt. “Ze zijn op dit moment nog niet zover dat ze de toegevoegde waarde en daarmee de noodzaak tot het toetsen van de geleverde laskwaliteit gedurende het project onderkennen. Dit terwijl er eigenlijk voortijdig aandacht aan besteed moet worden en er dus vooraf budget voor vrijgemaakt dient te zijn. Dan voorkom je ineen latere fase heel veel problemen en discussie over aansprakelijkheid
en verantwoordelijkheid.”
Hij pleit er verder voor dat afspraken tussen de voedingsmiddelenproducenten en de installateur vooraf op schrift worden gezet. “Als je niet als opdrachtgever de kwaliteit die je verlangt van je installateur specificeert, dan zit je als het mis gaat zelfs als opdrachtgever met een heel moeilijke discussie. De installateur moet verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de geleverde kwaliteit op basis van vooraf overeengekomen specificaties. Alleen dan sta je in zo’n discussie als opdrachtgever sterk.” Als we het hebben over de laskwaliteit, dan wordt volgens Van der Wee in de voedingsmiddelenindustrie heel makkelijk gezegd dat de installateur toch weet dat hij sanitair werk moet afleveren: goed vakmanschap. “Maar als je dan vraagt ‘wat versta jij onder een sanitaire las?’, dan valt het vaak stil. Dat betekent dat de partijen naar elkaar toe niet helder hebben uitgesproken wat ze van elkaar verlangen. Dat biedt partijen bij een dispuut alle ruimte om hun verantwoordelijkheid te ontlopen.”
Vraag is of laskwaliteit in de voedingsmiddelenindustrie een ondergeschoven kindje is. “Absoluut. Ik wil niet zeggen dat er nog gelast wordt door de smid op de hoek, dat stadium zijn we gelukkig ontgroeid, maar de werkwijze is absoluut nog aanzienlijk te verbeteren. Er wordt wel geld gestoken in goed buismateriaal, afsluiters en kleppen, maar er wordt onvoldoende gedacht aan het risico dat op termijn wordt gelopen bij het vervaardigen van honderden tot duizenden lassen in zo’n fabriek.”

Van der Wee zegt over al het materieel te beschikken om deze inspecties uit te voeren. Maar met name de professionaliteit en de internationaal erkende opleidingen van zijn mensen bepalen de kwaliteit van het werk. We praten hier over certificeringen als International Welding Technologist, European Welding Inspector en Inspectie en Keuringsdeskundige, aangevuld met jarenlange praktijkervaring.

Wetgeving

Zou er geen wetgeving moeten komen waaraan de kwaliteit van lassen moeten voldoen? “Dat voert te ver”, zegt Van der Wee. “Maar door de regelgeving ten aanzien van productaansprakelijkheid, HACCP, tracebility, en het bijkomende imago-aspect, gaan we al de goede kant op. Door de invoering van HACCP en vernieuwde aandacht voor de EHEDG-richtlijnen zien we al dat er een grotere mate van bewustzijn komt. Deze richtlijnen dragen bij tot het in kaart brengen en beheersbaar maken van kritische punten in het productieproces die de kwaliteit van je product nadelig kunnen beïnvloeden en richtlijnen om te komen tot een hygiënisch ontwerp. Mede door deze ontwikkelingen kan het niet anders dan dat dit leidt tot uiteindelijk optimale aandacht voor de installaties, materialen en het lassen. Nog een lange weg te gaan, maar we zijn absoluut op de goede weg.”


Voor meer informatie: Tecson Inspections B.V.

forumGeef uw reactie op dit artikel
Alle velden zijn verplicht. Uw persoonlijke informatie wordt niet op de site geplaatst. Hyfoma levert geen machines, maar verwijst alleen naar de bedrijven die de machines leveren. De meeste genoemde bedrijven leveren alleen machines voor de voedselindustrie en produceren geen voedsel.

Naam: Email:
Functie: Bedrijf:
Stuur deze reactie naar:

Tecson Inspections
Laskwaliteitbeoordeling en -waarborging worden steeds belangrijker in...