agenda
Agenda

Cursus HygiŽnisch ontwerpen

vrijdag 4 maart 2011 - vrijdag 11 maart 2011

Tweedaagse cursus georganiseerd door Burggraaf & Partners B.V.

Volgens de machinerichtlijn moeten machines voor de levensmiddelenindustrie, en binnenkort ook voor de farmacie, zo ontworpen en gebouwd zijn dat infectie, ziekte- en besmettingsgevaar voor de consument wordt voorkomen. Daarom moeten machines voldoen aan een aantal hygiënische voorschriften.
Naar aanleiding van dit raamvoorschrift zijn twee officiële normen geschreven, te weten NEN-EN 1672-2 en ISO 14159, die zijn gebaseerd op de richtlijnen die de EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) heeft gepubliceerd.
Burggraaf & Partners is sinds 1993 gespecialiseerd in het adviseren van de voedings­midde­len­industrie en farmacie, en de machinebouwers op dit gebied. In praktisch alle sectoren (bak­ke­rij, groente- en fruit, zuivel, vlees, dranken, biotechnologie) is het bureau actief geweest en heeft het samen met diverse organisaties tientallen trainingen en cursussen op dit gebied ver­zorgd.
In deze cursus komen de regel- en wetgeving en de belangrijkste aspecten voor het hygië­nisch ontwerpen aan bod, en is vanwege het consumentenbelang gericht op zowel de constructeur als de gebruiker van appa­ratuur en installatie. De deelnemers krijgen een cursusmap mee, die als naslagwerk kan func­tioneren.
Tijdens de cursus wordt in case-studies ingegaan op speciale voorbeeldontwerpen of appa­ra­tuur, die of de deelnemers aandragen of de docent al voorbereid heeft.

Plaats: Aristo, Utrecht
Datum: vrijdag 4 en 11 maart 2011
Tijd: 09.00 – 17.00
Kosten: € 1095,- (excl.BTW)
Docent: Ir Wouter Burggraaf, lid EHEDG werkgroep Training & Education

Programma – eerste dag:
1. Welkom en Introductie
2. Wet- en regelgeving, normen, richtlijnen
3. Levensmiddelenmicrobiologie voor niet-microbiologen
4. EHEDG testmethode
5. EHEDG basisontwerpcriteria
6. Hygiënisch lassen
7. Afdichtingen en afsluiters
8. Case-studie: sproeibol

Programma – tweede dag:
9. Asafdichtingen en pompen
10. Case studie: pomp
11. Reinigingsmethode
12. Ontwerp open procesapparatuur
13. Warmtebehandeling en verpakken
14. Case studies
15. Hygiënisch installeren
16. Hoe nu verder?

link to website