news
News

Vrijstaande kast SE 8 van Rittal

donderdag 3 november 2011

Nieuwe solist met veel talent

Als kasten in de installatie- en besturingsbouw niet gekoppeld hoeven te worden, bieden vrijstaande kasten duidelijk voordelen – bijvoorbeeld aan de kostenkant. Tot nu toe hadden installatiebouwers daarbij echter minder uitbouwmogelijkheden ter beschikking. Rittal neemt dit nadeel nu weg. Met zijn nieuwe vrijstaande kast SE 8 garandeert de fabrikant maximale compatibiliteit met zijn Topkastsysteem TS 8 – en daarmee maximale uitbouwmogelijkheden en duidelijke kostenvoordelen in één enkel systeem.

Vrijstaande schakelkasten worden in veel takken van de industrie en gebouwentechniek gebruikt. Typische toepassingsgebieden zijn compacte machines en installaties, waarvan de energieverdelings- en automatiseringscomponenten in één schakelkast worden ondergebracht. Voor deze situaties heeft Rittal zijn TS 8-systeemplatform uitgebreid met een nieuwe vrijstaande kast van het type SE 8.

Anders dan bij koppelbare kasten met frame en afneembare zijwanden is het frame van de SE 8, dat uit twee zijwanden en een dak bestaat, geproduceerd van één stuk plaatstaal. De achterwand is vastgeschroefd, waardoor de kast gemakkelijk toegankelijk is. Bij het geïntegreerde bodemprofiel kunnen kabelinvoersystemen zoals van het koppelsysteem TS 8 worden gebruikt. Ook de deuren en sokkel van de SE 8 zijn afkomstig uit het TS 8-programma.

Omdat de kastprofielen voor het uitbouwen van het interieur gelijk zijn aan die van de TS 8 is de SE 8 compleet geïntegreerd in het TS 8-systeemplatform – met een groot aantal voordelen. Zo profiteert de gebruiker van de verbeterde uitbouwmogelijkheden op twee montageniveaus. De vele systeemtoebehoren die Rittal voor de TS 8 levert, kunnen probleemloos in de SE 8 worden ingebouwd. Waar in het verleden voor losse en koppelbare kasten afzonderlijke toebehoren nodig waren, hoeven nu aanzienlijk minder onderdelen op voorraad te worden gehouden.

Omdat het frame en het profiel van de SE 8 uit één stuk plaatstaal is gevormd, nemen de montagekosten van het product af en hoeft de gebruiker ook geen losse zijwanden te gebruiken en te monteren. Vooral op ruime breedte biedt de SE 8 een groot aantal besparingsmogelijkheden. Zo kan hij in plaats van twee tot drie gekoppelde kasten nu ook één vrijstaande kast gebruiken. De automatische potentiaalvereffening van het frame met achterwand en bodemplaten draagt ook bij aan een verdere kostenverlaging. Speciale contactelementen die bij het monteren in de oppervlaktelaag worden gedrukt en een veilige elektrisch geleidende verbinding tot stand brengen, maken het aanbrengen van losse aardverbindingen overbodig en zorgen voor een optimale EMC demping.

Ook voor CAD-ontwerpers zijn er duidelijke voordelen. Omdat het interieur van de SE 8 op dezelfde manier wordt uitgebouwd als de TS 8 kan eerst met de planning worden gestart en pas daarna worden vastgesteld of een vrijstaande kast of een koppelbare kast nodig is.

De nieuwe vrijstaande kast is verkrijgbaar in de hoogten 1600, 1800 en 2000 mm, in de diepten 400, 500 en 600 mm en in de breedten 600 - 1800 mm.


link to website