news
News

Voorstel hygiŽnecode varkensslachterij

maandag 12 februari 2007

Op 5 februari 2007 hebben de Productschappen Vee, Vlees en Eieren een voorstel voor een aangepast Werkboek Hygiënecode Varkensslachterij gepubliceerd. Het nieuwe werkboek gaat de oude hygiënecode varkensslachterij uit 2004 vervangen. Het werkboek helpt bedrijven om hun kwaliteitsborging aan te passen aan de nieuwe eisen van de Europese hygiëneverordeningen.

In afwachting van de eventuele aanpassingen en goedkeuring van het werkboek door de Minister van LNV kunnen bedrijven al met het nieuwe werkboek gaan werken.
De belangrijkste aanpassingen in het werkboek zijn:
  • het uitvoeren van een gevarenanalyse;
  • het stellen van eisen aan de te slachten dieren en het controleren daarop;
  • het voldoen aan de Europese microbiologische criteria.
Een uitgebreid overzicht van de wijzigingen van de hygiënecode is opgenomen in deel 1 van het werkboek.

link to website