news
News

Voedingsmiddelenindustrie verwacht 28% groei investeringen

maandag 4 juni 2007

Industrie verwacht forse groei investeringen
De ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 19 procent meer te investeren dan in 2006. Ze zijn daarmee een stuk optimistischer dan in het afgelopen najaar. Toen raamden de ondernemers de investeringsgroei in 2007 nog op 9 procent. De gunstige verwachting voor 2007 wordt door alle onderscheiden branches in de industrie gedragen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Sterkste groei in de metaal- en elektrotechnische industrie
De ondernemers in de metaal- en elektrotechnische industrie zijn het meest positief. Zij verwachten in 2007 ongeveer 35 procent meer te investeren dan in 2006. Ook andere branches in de industrie zijn positief. De ondernemers in de chemische industrie zijn het meest gematigd.

link to website