news
News

VKI (Voedselketeninformatie) Schapen en Geiten op 1 juli 2010 van start

woensdag 2 juni 2010

Alle houders van schapen en geiten ontvangen een brief van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) over de invoering van 'voedselketeninformatie’ (VKI) in de sector.

Met de informatie in deze brief kunnen de veehouders de VKI over de te slachten schapen en geiten elektronisch opgeven. Wie op woensdag 8 juni 2010 nog geen brief heeft ontvangen, kan de informatie opvragen bij InfoSchaap/Infogeit, via telefoonnummer 0900-7863833.

De Europese regelgeving schrijft voor dat per 1 januari 2010 alle slachtdieren worden voorzien van voedselketeninformatie (VKI). In verband met de aansluiting op de elektronische I&R en de bouw van het digitale systeem geldt voor de volledige invoering in de schapen- en geitensector een overgangsperiode tot 1 juli. Met VKI geeft de schapen- en geitenhouder informatie over de gezondheid van de dieren en over bijvoorbeeld het medicijngebruik. VKI is een manier om te kunnen garanderen dat het voedsel op een verantwoorde manier is geproduceerd.

De VKI-verplichting geldt voor dieren die via de veehandel of via verzamelplaatsen naar de slachterij gaan. Als dit op papier zou gaan, zou dit nogal wat papier gaan kosten – voor elk dier of groepje dieren dat geslacht of geëxporteerd wordt, is in principe zo'n VKI-formulier nodig. Het is veel praktischer om de VKI-gegevens elektronisch door te geven, zoals dat ook met de I&R-gegevens gebeurt. De bouw van het systeem daarvoor is inmiddels ver gevorderd. Het systeem bestaat uit twee delen: InfoSchaap en InfoGeit.

link to website