news
News

Visafval doet sla groeien

donderdag 6 mei 2010

Eén van de grote problemen bij viskweeksystemen zijn de uitwerpselen van de vis, waardoor gemiddeld tien procent van het watervolume elke dag moet geloosd en ververst worden. De Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen ontwikkelde een installatie waarmee het mestwater niet meer geloosd, maar gebruikt wordt als vloeibare meststof om planten te telen.

Uit onderzoek blijkt dat mestverwerking en energiebesparende maatregelen twee pijnpunten zijn voor de land- en tuinbouwsector in West-Vlaanderen. “Eén van de groeimogelijkheden is aquacultuur. Wereldwijd is bijna de helft van alle vis bestemd voor menselijke consumptie, afkomstig van de visteelt. Maar die groei is minder groot in Europa dan elders, daardoor dreigen wij een achterstand op te lopen. In Vlaanderen kunnen wij vooral een rol spelen op het vlak van onderzoek“, zegt docent Dieter Anseeuw van de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO)

link to website