news
News

Verschillen in benadering voeding en gezondheid binnen EU

donderdag 8 februari 2007

Voeding en gezondheid , en dan met name overgewicht, zijn voor de meeste lidstaten van de EU in de loop van de tijd speerpunten geworden. Maar toch wordt er per lidstaat anders gedacht over wat de beste wijze is om deze problemen het hoofd te bieden. Het doel van dit project was om de wijze van samenwerken tussen overheid en levensmiddelenindustrie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk met elkaar te vergelijken, teneinde de kwaliteit van de voeding te verbeteren. Belangrijk hierbij was om zowel best practices te identificeren en uit te wisselen als om mogelijkheden tot nauwere samenwerking te creëren.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een samenwerkingsprogramma tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk op het gebied van voeding, inclusief een detachering van één jaar van een medewerker van de Britse Food Standards Agency (FSA) bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

In het rapport zijn de observaties in de bredere context van Europees en internationaal beleid geplaatst, maar er is niet gekeken naar andere lidstaten. Er zijn rollen en verantwoordelijkheden geschetst en de huidige strategische prioriteiten en manieren van denken over voedingsbeleid in Nederland en het Verenigd Koninkrijk worden samengevat. Vervolgens wordt de aandacht gericht op vier belangrijke gebieden waarop in beide landen wordt samengewerkt met de particuliere voedingssector:
  • aanduidingen op de voorkant van verpakkingen (signposting);
  • de promotie van levensmiddelen onder kinderen;
  • het wijzigen van productsamenstellingen;
  • de verspreiding van informatie over voeding.
Daarna worden de verschillende benaderingen besproken en met elkaar vergeleken en wordt een aantal aanbevelingen gedaan, niet alleen aan Nederland en het Verenigd Koninkrijk, maar ook aan de EU en andere internationale organisaties. Als zodanig vormt dit rapport een belangrijke stap op het gebied van de samenwerking tussen de twee landen en biedt het tevens nuttige inzichten voor andere lidstaten van de EU.

link to website