news
News

Verburg: groene groei landbouw nodig voor voedsel en klimaat

maandag 6 september 2010

Volgens minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) kan alleen een groene groei in de landbouw daadwerkelijk het vraagstuk van grote voedselonzekerheid en klimaatverandering aanpakken.

"Dat betekent dat we meer moeten investeren in de land- en tuinbouw", aldus Verburg tijdens de Afrikaanse conferentie over landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering in Ethiopië.

Volgens Verburg hebben we wereldwijd en ook in eigen land de landbouw te lang veronachtzaamd. We moeten ons meer richten op publiekprivate samenwerking in de land- en tuinbouw om een duurzame economische ontwikkeling mogelijk te maken, vooral in Afrika. Alleen dan pakken we echt de honger aan. We staan voor de opgave om in 2050 9 miljard mensen te voeden. Dat betekent dat wereldwijd de agrarische productie met 70% moet worden verhoogd. Dat vraagt om grote publieke en private investeringen.

Minister Verburg vindt, net als adjunct directeur-generaal Mueller van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties, dat landbouw een prominentere rol moet krijgen in de klimaatonderhandelingen, inclusief klimaatfondsen. Landbouw kan een derde van het klimaatprobleem oplossen. Landbouw is immers verantwoordelijk voor 14% van de uitstoot van CO2 en voor minstens 20% van de ontbossing.

We kunnen een groene groei in de landbouw bereiken door een verschuiving naar een landbouw die de milieu- en waterdraagkracht in de verschillende regio's als uitgangspunt neemt, die via verandering en aanpassing klimaatbestendig wordt en die energie-efficiënt is."Geen woorden maar daden moet nu het adagium zijn. We kennen de problemen, we hebben de antwoorden, we moeten nu echt iets gaan doen", aldus Gerda Verburg.

A shift towards a home grown revolution (toespraak van minister Verburg tijdens tijdens de African Conference on Agriculture, Food Security and Climate Change in Addis Abeba).

link to website