news
News

Veiligheid biologische producten

vrijdag 3 november 2006

Uit recent uitgevoerd onderzoek valt niet op te maken of producten uit de biologische landbouw veiliger zijn dan producten uit de gangbare landbouw.

Dat concludeert het bureau Risicobeoordeling van de Voedsel en Waren Autoriteit op grond van de gegevens die door RIKILT, Louis Bolk Instituut, Stichting Biologica en het CIDC zijn bijeengebracht in het rapport 'Contaminanten en micro-organismen in biologische producten'. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit had het bureau Risicobeoordeling gevraagd een 'second opinion' te geven over de conclusies uit het eerder genoemde rapport.

Het bureau geeft aan dat alleen een langjarig en gestructureerd onderzoek een onderbouwd antwoord kan geven op de vraag of producten uit de biologische landbouw veiliger zijn dan producten uit de gangbare landbouw. De gegevens uit het beschreven onderzoek wekken echter niet de indruk dat er grote verschillen bestaan tussen beide productgroepen in risico's voor voedselveiligheid.

link to website