news
News

Veilige verpakking door samenwerking

maandag 12 april 2010

Samenwerking in de verpakkingsketen is een must om de veiligheid van verpakkingsmateriaal en andere ‘food contact materials’, zoals inkten, te garanderen. Op het congres Risico’s van Verpakken, dat VMT in samenwerking met het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC) op 9 april organiseerde, kwam naar voren hoe belangrijk de ‘Declaration of Compliance’ daarbij is.

Leveranciers in de verpakkingsketen dienen informatie te verstrekken over gebruikte materialen en componenten en de migratiekarakteristieken. Maar foodproducenten moeten zich realiseren dat zij op hun beurt moeten aangeven welk product er wordt verpakt. Ook de tijd, temperatuur en omstandigheden dat de verpakking met het voedsel in contact komt zijn belangrijke informatie.

Complexe wetgeving
De wetgeving rond ‘Food contact materials’ is een complex geheel. Het begint bij verordening (EC) 1935/2004, die het kader neerzet en verwijst naar de regels voor GMP. Een aantal materialen is daaronder in aparte richtlijnen geregeld. Met name de ‘Plastic materials’ kennen uitgebreide regels, ook voor het uitvoeren van migratietesten, inclusief testcondities en de keuze van simulant.

Nederland kent in aanvulling op de Europese wetgeving voor veel materialen positieve lijsten met migratielimieten. Voor een internationaal opererend foodbedrijf zijn zaken extra complex omdat ook met de wetgeving in het exportland rekening moet worden gehouden. Zo wijkt de Duitse regelgeving vaak af van die van Nederland. En goedgekeurd door de FDA in de VS betekent niet automatisch dat het materiaal in Nederland of Europa mag worden gebruikt.

link to website