news
News

Veilig beregeningswater voor gewassen

maandag 30 oktober 2006

Bij hoge buitentemperaturen neemt de kans toe dat zich blauwalgen ontwikkelen in oppervlaktewater. Deze blauwalgen scheiden giftige stoffen uit, die schadelijk kunnen zijn voor de mens. Deze toxines kunnen het water ook ongeschikt maken voor beregening van gewassen. Het bureau Risicobeoordeling van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft een voorlopige limiet aangegeven, waarboven het gebruik van het water voor beregening niet gewenst is.

Het bureau adviseert water niet te gebruiken voor beregening als het oppervlaktewater als gevolg van blauwalgengroei meer dan 1 g / l totaalgehalte aan toxines bevat. Het vaststellen van een definitieve limiet vergt nader onderzoek.

link to website