news
News

Van Gennip lanceert Subsidieregeling InnovatiePrestatieContracten

woensdag 22 november 2006

Staatssecretaris van Gennip heeft op 9 november 2006 in Hilversum de Subsidieregeling InnovatiePrestatieContracten (IPC) gelanceerd. De IPC-regeling is bedoeld om ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf te stimuleren tot innovatie.

Samenwerking en kennisoverdracht spelen hierbij een belangrijke rol. De ondernemers bepalen zelf welke innovaties zij willen realiseren, hoe en met wie. Van Gennip ondertekende daarnaast twee IPC-contracten, met de Creatieve Industrie en met de Stichting Innovatieproject Nuenen.

De IPC-regeling zet groepen MKB-bedrijven aan tot het uitvoeren van een innovatieplan. De groep ondernemers sluit onder regie van een penvoerder (bijvoorbeeld een brancheorganisatie) een driejarig contract met het ministerie van Economische Zaken om te komen tot nieuwe producten en productieprocessen.

In de gelanceerde IPC-regeling kunnen groepen van maximaal 35 bedrijven voor die drie jaar een 'samenwerkingsverband' aangaan. De deelnemende bedrijven krijgen 50% subsidie met een maximum van 50.000 euro. De bedrijven kunnen door het contract gebruik maken van een aantal faciliteiten en krijgen begeleiding en advies bij de ontwikkeling en realisatie van hun plannen.

In 2007 stelt Van Gennip voor de IPC-regeling een budget van 17 miljoen euro beschikbaar. De IPC-regeling treedt op 1 januari 2007 in werking. Naar verwachting wordt de IPC volgende week in de Staatscourant gepubliceerd.

De IPC-regeling is gebaseerd op de ervaringen met verschillende pilots.

Het aanvraagformulier Subsidieregeling InnovatiePrestatieContracten is binnenkort te downloaden op de website van SenterNovem.

Meer informatie: Voor meer informatie over de IPC-regeling kunt u terecht bij SenterNovem, e-mail: ipc@senternovem.nl.

link to website