news
News

Vaak te veel mycotoxinen in levensmiddelen aangetroffen

vrijdag 27 juli 2007

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) constateert dat in sommige onderzochte partijen van levensmiddelen te veel mycotoxinen voorkomen. Mycotoxinen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. De VWA continueert haar gerichte handhavingsactiviteiten op dit terrein.

Mycotoxinen komen onder andere voor in noten, granen, specerijen, gedroogde vruchten, maïs, koffie en vruchtensap. Het zijn stofwisselingsproducten van schimmels die schadelijk kunnen zijn voor de mens. Van verschillende varianten is bekend dat zij kankerverwekkend zijn. Vandaar dat op Europees niveau strenge limieten zijn vastgesteld.

De VWA vindt dat de handel en de producenten de problematiek nog onvoldoende onder controle hebben. De gerichte handhavingsactiviteiten van de VWA blijven daarom noodzakelijk.

link to website