news
News

Unilever installeert UV desinfectiesysteem om proceswater te behandelen

maandag 26 maart 2007

Unilever Nederland heeft onlangs een Berson UV-desinfectiesysteem geïnstalleerd om proceswater bij zijn margarineproductieinstallatie in Rotterdam te behandelen. Het UV-systeem zorgt ervoor dat al het leidingwater dat in de installatie wordt gebruiktl een telling CFU*/m van minder dan 100 heeft. Het water wordt gebruikt in de productie van margarinemerken zoals Becel en Blue Band.

"Hoewel het inkomende leidingwater van uitstekende kwaliteit is, kan niet altijd worden gewaarborgd dat het minder dan 100 CFU/ml heeft," luidt het commentaar van een manager van Unilever. "Het Berson UV-systeem verzekert de hoeveelheid lager ligt dan dit getal door vrijwel alle micro-organismen te vernietigen die in het water overblijven," voegde hij toe.

link to website