news
News

Twee miljard euro voor Nederlandse platteland

donderdag 21 juni 2007

De Europese Commissie heeft haar akkoord gegeven aan het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) van Nederland. Dit deed zij na een unaniem positief advies van het Plattelandscomité. Hierin zijn alle EU-lidstaten vertegenwoordigd. De goedkeuring betekent dat op basis van dit POP2 de komende zeven jaar naar verwachting ongeveer 2 miljard euro in het Nederlandse platteland kan worden geïnvesteerd. "Hiermee kunnen we voorlopig uit de voeten", aldus een opgetogen minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 is de Nederlandse invulling van de financiële ondersteuningsmogelijkheden die daarvoor in het Europese plattelandsbeleid worden geboden. Het POP2 is de opvolger van het programma voor de periode 2000-2006. Het programma waarmee het Plattelandscomité van de EUnu heeft ingestemd, is gericht op de verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied en bevat de volgende vier prioriteiten:
  • Het versterken van de concurrentiekracht van de land- en bosbouwsector;
  • het verbeteren van het milieu en de natuur;
  • het verbeteren van de leefbaarheid van het platteland en de diversificatie van de plattelandseconomie;
  • de uitvoering van de Leader-aanpak (plattelandsontwikkeling door lokale actiegroepen).

link to website