news
News

TNO-rapport: microbiologische normen Salmonella in vlees kunnen slimmer

woensdag 10 oktober 2007

De normen voor Salmonella in niet verhitte vleesproducten kunnen anders worden geformuleerd. Een andere manier van normstelling verkleint de kans dat relatief hoog besmette partijen worden goedgekeurd. Deze methodiek zou meer bijdragen aan de bestrijding van Salmonella dan de huidige voorgeschreven bemonsteringsmethoden. Dit blijkt uit een rapport van TNO, dat vorige week aan de Commissie Vleesindustrie van de PVE is aangeboden. De PVE zullen het rapport aan de overheid aanbieden voor de discussie over de toekomst van de microbiologische normen.

EU-Verordening 2073/2005 geeft normen voor Salmonella in verschillende soorten producten. Met ingang van 1 januari 2010 mag Salmonella in niet-hitteverduurzaamde producten zoals gehakt niet aanwezig zijn. Voor hitteverduurzaamde producten geldt deze eis al veel langer. Hoewel de varkens- en pluimveesector werken aan het terugdringen van Salmonella, is niet te verwachten dat deze kiem op korte termijn altijd afwezig is in vlees. Periodiek onderzoek van de VWA toont inderdaad een (afnemende) incidentele aanwezigheid van Salmonella in vlees aan. Een nultolerantie voor Salmonella in niet-verhitte producten die met dit vlees geproduceerd zijn is dan inconsequent.

Het onderzoek op salmonella gebeurt steekproefsgewijs; dergelijk onderzoek kan nooit 100% garantie geven. Berekeningen tonen aan dat bij de in Nederland gebruikelijke lage besmettingspercentages de kans op het niet-aantonen van Salmonella (en dus op het goedkeuren van de partij) vrij groot is. Onderzoek van TNO toont aan dat met aangepaste bemonsteringswijzen de kans op een goedkeuring van besmette partijen wordt verkleind. Het verlaten van de inconsequente nultolerantie, gecombineerd met aangepaste bemonsteringsmethoden gericht op zwaarder besmette partijen zou meer bijdragen aan het terugdringen van Salmonella dan de huidige systematiek. In opdracht van de Commissie Vleesindustrie zullen de PVE het rapport aanbieden aan de overheid. De sector zou willen inzetten op het veranderen van de huidige Salmonellanormen voor niet-verhitte vleesproducten. In aanvulling daarop kan met aangepaste bemonsteringsmethoden de detectiekans van zwaar besmette partijen worden vergroot. Het rapport kan bij deze discussie behulpzaam zijn.

TNO-rapport beschikbaar
Het TNO-rapport 'Consequenties voor de vleesindustrie van de inwerkingtreding van EG-Verordening Nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor voedingsmiddelen' is opgesteld in opdracht van de Commissie Vleesindustrie van het PVV. De kosten van het project zijn bekostigd uit het Fonds Onderzoek en Ontwikkeling Vleesindustrie van het PVV. Bedrijven in de Nederlandse vleesindustrie kunnen een gratis exemplaar van het rapport opvragen bij Hidde Rang (PVE/SVV), tel. (079) 368 79 54 of mailen naar H.Rang@pve.agro.nl. Het rapport wordt beschikbaar gesteld als PDF-file.

link to website