news
News

TNO ontwikkelt generieke technologie om snel en goedkoop DNA uit analysemonsters te isoleren

maandag 15 januari 2007

TNO heeft een nieuw instrument ontwikkeld gebaseerd op micro/nanotechnologie, genaamd SamPrep, waarmee op een eenvoudige wijze DNA vrijgemaakt kan worden uit biologisch materiaal. De eerste stap in moleculair diagnostisch onderzoek is het isoleren van DNA uit monstermateriaal voor verdere analyse. Voor DNA-analyse wordt al hoogwaardige technologie gebruikt, maar de monstervoorbehandeling is vaak nog langdurig, en daardoor duur, mensenwerk. Ook de reproduceerbaarheid is met mensenwerk een knelpunt. SamPrep is een snelle, goedkope en reproduceerbare oplossing voor dit probleem.

link to website