news
News

TNO en Ingrepro Renewables B.V. werken aan bioraffinage van algen

woensdag 4 augustus 2010

TNO en algenproducent Ingrepro Renewables B.V. starten een gezamenlijk onderzoeksproject om voedingsingrediënten uit algen te winnen. Het onderzoek richt zich op de vraag of eiwitten uit algen een duurzaam alternatief kunnen vormen voor vlees. Daarnaast wordt gekeken of er uit algen gezonde plantaardige oliën te winnen zijn. Ook wordt bekeken voor welke toepassing koolhydraten uit algen geschikt zijn. Op dit moment worden algen voornamelijk gezien als potentiële vervanger van fossiele brandstoffen.

Onderzoek
Het onderzoek moet uitwijzen hoe de stoffen op grote schaal uit de organismen zijn te halen, voordat die tot duurzame chemicaliën of brandstof worden verwerkt. Het procedé kan ertoe bijdragen de algenproductie te laten uitgroeien tot een rendabele, milieuvriendelijke bedrijfstak. In het onderzoeksproject is Ingrepro Renewables B.V. verantwoordelijk voor de algenproductie en het opzetten van het raffinageprocédé. TNO ontwikkelt de technologieën voor het openbreken en raffineren van de olie, eiwitten en koolhydraten en de mogelijke toepassingsmogelijkheden van de ingrediënten. Het tweejarige project heeft een omvang van 1,5 miljoen euro, dat voor een belangrijk deel gefinancierd wordt door de Bioraffinage-regeling van het Ministerie van LNV.

link to website