news
News

Thermische behandeling van voedingsmiddelen in Helix-reactor

dinsdag 17 oktober 2006

Voor de Helixreactor zijn vier kansrijke toepassingsgebieden ge´dentificeerd:
- polymerisaties;
- thermische behandeling van voedingsmiddelen;
- particle engineering;
- reactiebeheersing.

Markt- en maatschappelijke ontwikkelingen: De chemie en de voedingsmiddelenindustrie zijn afwachtende sectoren. Technologie moet eerst bewezen worden voor het toegepast wordt. Kostenbesparing is zeer belangrijk, en de economische situatie is zo slecht, dat veel bedrijven niet toekomen aan innovatie.

Wet- en regelgeving is geen reden voor chemische bedrijven om over te gaan op andere processen. Wetgeving op het gebied van milieu en veiligheid speelt geen positieve, maar ook geen belemmerende rol voor procesinnovaties. De Food en Drug Administration (FDA) werkt belemmerend voor procesvernieuwingen in de farmaceutische industrie.

Klanten van producenten spelen in investeringsbeslissingen geen rol van betekenis. In de bulkchemie is de terugverdientijd zeer belangrijk, in de fijnchemie de snelheid waarmee product op de markt kan komen. Kenniseigendom en geheimhouding spelen hier ook een belangrijke rol.

In de productie is afvalbeperking van belang, zeker als er veel receptuurwisselingen zijn.

Voordelen project:

Milieuverdienste:
De milieuverdienste bestaat uit de verbeterde selectiviteit en de energiebesparing. Met de Helixreactor wordt naar verwachting 15% minder bijproducten verkregen, en wordt 30% energie bespaard.

Economische gegevens:
In de proef werd een terugverdientijd gevonden van minder dan 1 jaar.

Overige voordelen:
Door betere mogelijkheden voor procesregeling zal Helix reactor veiliger zijn. Dit effect wordt versterkt doordat de hoeveelheid reactiemengsel per tijdseenheid aanzienlijk minder is.

link to website