news
News

Subsidieregeling Innovatievouchers weer geopend

maandag 26 februari 2007

De Subsidieregeling Innovatievouchers is weer geopend. Vanaf 21 februari 2007 kunt u weer een aanvraag indienen.
Er is een aantal wijzigingen t.o.v. 2006. Aanvragen kunt u doen d.m.v. het invullen van het aanvraagformulier.

Belangrijkste wijzigingen in de Subsidieregeling:
> Geldigheid verlengd naar 12 maanden ( was 6 maanden)
> De ingeschakelde kennisinstelling mag maximaal de helft van de totale projectkosten uitbesteden aan derden (was een derde)

link to website