news
News

Subsidieregeling Food & Nutrition Delta open voor projecten

maandag 2 juli 2007

De Subsidieregeling Food & Nutrition Delta - fase 2 is op 19 juni 2007 gepubliceerd in de Staatscourant. Met een budget van 10 miljoen euro ondersteunt deze subsidieregeling van het Ministerie van Economische Zaken het innovatieprogramma Food & Nutrition Delta. De subsidieregeling die wordt uitgevoerd door SenterNovem, staat open voor alle voedingsgerelateerde bedrijven.

Tot 23 augustus 18.00 uur kunnen ondernemers bij SenterNovem projectvoorstellen indienen voor innovatieprojecten, waarbij MKB’ers in aanmerking komen voor een speciale toeslag. Daarnaast krijgt het MKB nog een extra impuls. Zij krijgen ook de mogelijkheid om voorstellen in te dienen voor MKB-innovatieprojecten en MKB-haalbaarheidsprojecten. De MKB-haalbaarheidsprojecten kunnen vanaf heden tot 5 november worden ingediend.

Het innovatieprogramma Food & Nutrition Delta is in 2006 gelanceerd om van Nederland dé leidende innovatieregio voor voeding in Europa maken. Deze subsidieregeling maakt onderdeel uit van de tweede fase van de Food & Nutrition Delta waar strategische kennis wordt omgezet in daadwerkelijk nieuwe producten en processen. Het Ministerie van Economische Zaken heeft voor deze fase voor de periode 2006-2009 € 63,5 miljoen beschikbaar gesteld. Vorig jaar werd de Subsidieregeling Food & Nutrition Delta voor het eerst opengesteld. De eerste 44 innovatieprojecten van bedrijven zijn recent van start gegaan. Hierin nemen 47 MKB, 19 grote bedrijven en 6 kennisinstellingen deel.
Het Top Institute Food and Nutrition (TIFN) vormt de eerste fase van de Food & Nutrition Delta. Het TIFN levert strategische kennis, die tegemoet komt aan concrete vragen uit het bedrijfsleven.

Een belangrijk thema binnen het innovatieprogramma Food & Nutrition Delta is gezonde voeding. Consumenten laten zich naast smaak en gemak steeds meer leiden door de mate waarin voeding bijdraagt aan gezondheid. Gezonde voedingsproducten, in combinatie met aanbevolen veranderingen in voedingspatronen en leefstijlen, zullen een positieve invloed hebben op de kwaliteit van leven en de volksgezondheid. Om in te spelen op de wensen van de consument, wil de Nederlandse voedingssector middels de Food & Nutrition Delta programma gericht hierop innoveren. Food en Nutrition is een terrein waarop Nederland internationaal sterk is. De sector neemt 20 procent van de Nederlandse export voor zijn rekening, waarmee Nederland op het gebied van voeding de grootste exporteur van Europa is.

Meer informatie over de subsidieregeling en de te volgen werkwijze voor indiening staat op de website www.senternovem.nl/fnd. Ondernemers kunnen voor vragen over de subsidieregeling ook bellen met SenterNovem, telefoon 070 373 51 11. Ondernemers worden verzocht vooraf de projecttoets in te vullen, die te downloaden is vanaf www.senternovem.nl/fnd. SenterNovem kan dan bekijken of het project past binnen de regeling en adviseren over indiening. Inhoudelijke informatie over het innovatieprogramma Food & Nutrition Delta staat op www.foodnutritiondelta.nl; bij inhoudelijke vragen neem vooral contact op met de innovatiemakelaars!

link to website