news
News

Subsdidieregeling om nieuwe kennis te ontwikkelen en toegang te verkrijgen tot buitenlandse markten

maandag 27 augustus 2007

Het ministerie van Economische Zaken stelt voor 2007 – 2008 ruim 23 miljoen Euro beschikbaar voor Nederlandse bedrijven die internationaal willen samenwerken op het gebied van innovatie en onderzoek. Het ministerie wil daarmee samenwerkingsverbanden ondersteunen met bedrijven uit Europa, de VS, Canada, Singapore, China, India, Indonesië, Maleisië, Zuid-Afrika, Brazilië, Zuid-Korea en Thailand. Het gaat om internationale, marktgerichte, technologische samenwerking waarmee nieuwe kennis wordt ontwikkeld en toegang verkregen kan worden tot nieuwe markten.

Het ministerie verdeelt het subsidiegeld door middel van twee nieuwe regelingen:
 1. SI2, de Subsidieregeling Internationale Innovatieprojecten (15,6 miljoen euro) staat open voor samenwerking met één of meer Eureka-landen of de Geïndustrialiseerde Landen Canada, Japan, Singapore en de VS
 2. SOM, de Subsidieregeling Opkomende Markten (8 miljoen euro) staat open voor samenwerking met Brazilië, China, India, Indonesië, Maleisië, Thailand, Zuid-Afrika en Zuid-Korea
U kunt uw aanvraag indienen van 20 augustus t/m 28 september.
Heeft u een projectidee maar heeft u nog niet de goede samenwerkingspartner gevonden. Of wilt u de stap naar internationaal samenwerken maken, maar heeft u nog niet de juiste partner gevonden. Doet u dan gerust een beroep op één van onze netwerken:
 • Het EUREKA netwerk: U kunt het netwerk gebruiken om bijvoorbeeld een partner te zoeken die u nodig heeft om u uw project uit te voeren, of voor advies over de juridische consequenties van uw internationale samenwerkingsproject.
 • Bilaterale contacten met alle landen waarop de internationale regelingen betrekking hebben.
 • Kennis bij de buren: Samenwerking op het gebied van kennis en innovatie met onze buurlandsdelen Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen. Binnen dit project wordt gewerkt aan:
  • Facility sharing: kostbare faciliteiten beter te benutten.
  • Netwerk- en clustervorming tussen bedrijven en kennisinstellingen.
  • Betere afstemming tussen overheden.
 • Technologische Matchmaking Service: Buitenlandse partijen die een R&D partner in Nederland zoeken kunnen wij hierbij begeleiden samen met Netherlands Foreign Investment Agency.
'Rodenburg is een klein bedrijf. Zonder subsidie hadden we ons nooit op de Braziliaanse markt kunnen oriënteren. De uitkomsten zijn veel positiever dan we hadden verwacht. We dachten dat Brazilië ons alleen de grondstoffen zou kunnen leveren voor bioplastics. Dat het land ook een enorm afzetgebied vormt, was een enorme verrassing', aldus Pieter Lemstra van Rodenburg Biopolymers

link to website