news
News

Speklap milieuvriendelijker dan biefstuk

maandag 22 maart 2010

Melk, eieren, varkens- en kippenvlees zijn veel beter voor het milieu dan rundvlees, bericht Resource, het tijdschrift van Wageningen UR. Dit blijkt na bestudering van zestien levenscyclusanalyses (LCA's) van dierlijke producten.

Dit was geen eenvoudige klus, volgens Imke Boer van de leerstoelgroep Dierlijke Productiesystemen, die de resultaten samen met Marion de Vries publiceerde in Livestock Science. ‘De LCA's meten allemaal net iets anders. Bovendien is een kilo melk niet zomaar met een een kilo vlees te vergelijken.'

De verschillen in broeikaspotentieel waren als volgt:

  • een kilo kip: 3,7 tot 6,9 kilogram CO2-equivalenten
  • een kilo varkensvlees: 3,9 tot 10 kilogram CO2-equivalenten
  • een kilo rundvlees: 14 tot 32 kilogram CO2-equivalenten

De verschillen in milieubelasting worden veroorzaakt door verschillen in voerbenutting en reproductie. ‘Als een dier efficiënt met voer omgaat of veel nakomelingen produceert,  leidt dit tot een vermindering van de milieubelasting', aldus De Boer.

Hier zetten de onderzoeksters echter de kanttekening bij dat een LCA geen rekening houdt met het feit dat kippen en varkens producten eten die de mens ook zelf kan eten, zoals graan, maïs en soja. Grazende runderen doen dat niet. Wanneer je echter de milieubelasting per kilogram eiwit vergelijkt, blijft rundvlees het product met de hoogste milieubelasting.

De verschillen tussen melk, kip, ei en varkensvlees waren minder eenduidig. Harde conclusies vereisen meer vergelijkingsstudies, menen de onderzoeksters.


link to website