news
News

Slachtafval mogelijk illegaal verwerkt: bedrijf geschorst, VWA controleert naleving

vrijdag 6 juli 2007

Antwoord van de minister van LNV op vragen over mogelijk illegaal verwerkt slachtafval.

Op dit moment wordt door de Algemene Inspectiedienst onderzocht of er ongewenste materiaalstromen in het humane circuit terecht zijn gekomen. De Voedsel en Waren Autoriteit (hierna: VWA) heeft de vereiste erkenning van het betreffende bedrijf met onmiddellijke ingang geschorst.
Het is moeilijk ten algemene iets over de gezondheidsrisico’s te zeggen. Of er bij het verwerken van slachtbijproducten in levensmiddelen gezondheidsrisico’s zijn ontstaan, is afhankelijk van diverse factoren, zoals de aard van de slachtbijproducten en de hoeveelheid en de bewerkings- en verwerkingsmethoden.
Uit onderzoek van de VWA blijkt dat de wettelijke voorschriften niet altijd volledig worden nageleefd. De VWA heeft een traject ingezet dat het naleefniveau van bedrijven moet verhogen.

link to website