news
News

Samenwerken in de vleesketen

donderdag 22 februari 2007

Om in de vleesketen de toezichtlast te verminderen, moeten inspectiediensten meer gaan samenwerken. Het toezicht kan dan efficiënter en effectiever. In het project ‘Eenduidig toezicht in de vleesketen’ worden de mogelijkheden voor samenwerking tussen de verschillende toezichthouders onderzocht.

De voorlopige resultaten van dit onderzoek zijn te lezen in het tussenrapport van dit project dat op 29 januari jongstleden verscheen. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) voert de regie over het project.

Het tussenrapport is een discussiedocument voor de vernieuwing van het toezicht. Op basis van een analyse is in kaart gebracht wat elk van de toezichthouders doet en welke lasten daar voor een bedrijf uit voortkomen. Betrokken bedrijven zijn onder andere veehouderijen, diervoederindustrie, slachthuizen en uitsnijderijen.

link to website