news
News

Risico van arbeidsongevallen op kostenbesparende wijze reduceren

maandag 26 maart 2007

Quickwin biedt u de mogelijkheid het risico van arbeidsongevallen binnen uw productiebedrijf op een snelle en kostenbesparende wijze te reduceren tot nul.

Medio 1995 zijn de Europese richtlijnen voor arbeidsveiligheid van machines voor de EU landen van kracht geworden (CE markering). Machines gemaakt voor die datum voldoen niet aan deze norm, maar de gebruiker is wel verplicht de nog bestaande risico’s te inventariseren en die maatregelen te nemen welke mogelijk en noodzakelijk zijn om de veiligheid van medewerkers te waarborgen.

Quickwin is gebaseerd op de volgende feiten:

Het grootste risico van ongevallen zit in het werken met machines;
Deze ongevallen vinden hoofdzakelijk plaats op bedieningsniveau;
Op dit niveau is het treffen van maatregelen het eenvoudigst, snelst en economisch voordeligst.

link to website