news
News

RIKILT ontwikkelt database wetgeving voedselveiligheid

zondag 23 december 2007

RIKILT – Instituut voor Voedselveiligheid en onderdeel van Wageningen UR heeft een database ontwikkeld waarin wetgeving op het gebied van voedselveiligheid van een groot aantal landen te vinden is. De database is kosteloos beschikbaar en heeft wetgeving, die reeds via Internet beschikbaar is, gebundeld en overzichtelijk gemaakt.

Momenteel is informatie uit 40 landen beschikbaar over pesticiden zoals wetgevingslijsten, toelatingsgegevens en Maximum Residue Levels.
Het beschikbaar stellen van deze gegevens helpt controlerende overheden en exporteurs bij het vinden van websites met specifieke wetgeving voor bepaalde stoffen in voedsel en voer. Zo kan bijvoorbeeld een groenteteler uit Brazilië, die een product naar Europa wil exporteren, controleren of de pesticiden die hij heeft gebruikt, voldoen aan de Europese wetgeving. De komende tijd wordt de database uitgebreid met wetgeving voor additieven, contaminanten en diergeneesmiddelen.

De database is ontwikkeld in het kader van het EU-project SELAMAT en is te vinden op www.selamat.net.

link to website