news
News

Ri4Power: laagspanningsschakelinstallaties tot 4000 A

maandag 13 juli 2009

Betere bescherming tegen storende vlambogen

Bij de ontwikkeling van Ri4Power Form 2-4 heeft Rittal extra aandacht geschonken aan de bescherming tegen storende vlambogen. Het systeem van Rittal voldoet niet alleen aan de criteria 1-5 van de proef onder storende vlambogen (IEC 61641), maar beperkt ook de mogelijkheid dat deze ontstaat. Hierdoor draagt het systeem actief bij aan het verbeteren van de betrouwbaarheid en het beschermen van mensen.

Gemiddeld doet zich bij 10 procent van alle laagspanningsschakelinstallaties gedurende de levensduur tenminste een keer een storende vlamboog voor. Al naar de uitwerking hiervan zijn de gevolgen gemakkelijk te verhelpen. Vaak moeten echter grotere functionele groepen worden vervangen. Er moet in elk geval rekening mee worden gehouden dat processen uitvallen. Het systeem Rittal Ri4Power Form 2-4 voor laagspanningsschakelinstallaties tot 4000 A beperkt de kans op storende vlambogen aanzienlijk en voldoet aan alle eisen die aan de bescherming van mensen worden gesteld. Nieuwe systemen voor een veilige isolatie van stroomrailsystemen en overdrukkleppen verhogen de betrouwbaarheid nog verder.

Door de stroomrails over een groot vlak te isoleren kunnen schroeven of gereedschappen niet meer in contact komen met onbeschermde stroomrails. Hierdoor neemt de kans op storende vlambogen aanzienlijk af en kan er met een geringe inspanning grote schade en daardoor uitval worden voorkomen. De kosten van het isoleren bedragen slechts een fractie van de kosten die door een storende vlamboog of uitval van de installatie worden veroorzaakt.

Om er zeker van te zijn dat de constructie van de Ri4Power-systemen conform IEC 61641 bestand is tegen storende vlambogen, moeten in plaats van dakplaten bovendien overdrukkleppen worden toegepast. Omdat de overdrukkleppen in de TS 8-dakplaten automatisch openen, is de overdruk al na ca. 30 ms afgebouwd en zijn de mechanische uitwerkingen effectief begrensd.

Rittal Ri4Power Form 2-4 van Rittal is een systeem dat de gebruiker van de installatiekosten en uitval bespaart.


link to website