news
News

Resultaten 2006 meerjarenafspraken energie-efficiency

woensdag 3 oktober 2007

Aardappelverwerkende industrie
De totale energie-efficiency verbetert in 2006 met 6,4% ten opzichte van het referentiejaar 1998. In vergelijking met 2005 is dat een verbetering van 3,2%.

De belangrijkste energiebesparende maatregelen in 2006 zijn:
 • integratie van productielijnen;
 • processturing op productkwaliteit;
 • ingebruikname van WKK-installatie;
 • installatie van diverse warmteterugwinning systemen.
De bedrijven nemen in 2006 in totaal 67 maatregelen. Dat leidt tot 399 TJ energiebesparing. De slechte aardappeloogst van 2006 leidt tot een hogere energie-inzet tijdens het productieproces. Dat doet het effect van de getroffen besparingsmaatregelen deels teniet.

Cacao-industrie
De totale energie-efficiency verbetert in 2006 met 15,8% ten opzichte van het referentiejaar 1998. In vergelijking met 2005 is dit een verbetering van 0,8%.
De nieuw op te stellen energiebesparingsplannen zullen verdere besparingsmogelijkheden inventariseren.
Installatie van een warmteterugwinning systeem is de belangrijkste energiebesparende maatregel in 2006.

Groente- en fruitverwerkende industrie
In 2006 verbetert de energie-efficiency met 4,8%. Dit is de eerste verbetering sinds twee jaar. De totale energie-efficiency verbetert hiermee 8,2% ten opzichte van het referentiejaar 1998.

De belangrijkste verklaringen zijn:
 • een grotere inspanning van de sector;
 • minder ontsparing door projecten die de bedrijven om redenen van bedrijfsvoering moesten uitvoeren;
 • het negatieve effect van schaalgrootte en capaciteitsbezetting is gehalveerd;
 • de grondstofsamenstelling heeft gemiddeld een besparend effect (in 2005 nog een ontsparend effect).
Belangrijke energiebesparende maatregelen in 2006 zijn diverse verbeteringen in utilities: economizer, verlagen stoomdruk, condensaat terugvoeren naar de stoomketel en concentreren van productie.

Koffiebranderijen
In 2006 verbetert de totale energie-efficiency met 15,3% ten opzichte van het referentiejaar 1998. In vergelijking met de herberekende waarde voor 2005 (zie onder) is dit een verslechtering van 4,6%.
De Koffiebranderijen voeren in 2006 in totaal 23 projecten uit. Dit leidt tot een totale besparing van 134 TJ.

De belangrijkste procesgebonden energiebesparende maatregelen in 2006 zijn:
 • ingebruikname nieuwe koffiebrander;
 • optimalisatie inzet branders;
 • frequentieregeling koelventilatoren;
 • optimalisatie warmwatervoorziening;
 • verbetering temperatuurbeheerssysteem.
De afname van 4,6% komt onder meer door de verminderde inzet van biomassa en door het uittreden van één onderneming.
Door voortschrijdend inzicht blijkt dat een bedrijf in 2005 een te hoge calorische waarde voor biomassa gebruikte. Herberekening leidt tot een wijziging in de totale energie-efficiency van 30,3% naar 19,9% (ten opzichte van het referentiejaar 1998).

MVO industrie
De totale energie-effi ciency in 2006 verslechtert met 8,9% ten opzichte van het referentiejaar 1998. In vergelijking met 2005 is er een verbetering van 9,3%. Belangrijkste oorzaken zijn een betere grondstofsamenstelling en efficiëntere processen.

Meelfabrikanten
De totale energie-efficiency in 2006 verslechtert met 8,9% ten opzichte van het referentiejaar 1998. In vergelijking met 2005 is er een verbetering van 9,3%. Belangrijkste oorzaken zijn een betere grondstofsamenstelling en efficiëntere processen.

Vleesverwerkende industrie
Ondanks de zojuist geschetste trends verbetert de totale energie-efficiency in 2006 met 9,6% ten opzichte van het referentiejaar 1998. In vergelijking met 2005 is dit een verbetering van 2%.

De belangrijkste energiebesparende maatregelen in 2006 zijn:
 • inkoop duurzame elektriciteit;
 • optimalisatie distributie;
 • verhogen bezettingsgraad.
Zuivelindustrie
De totale energie-efficiency verbetert in 2006 met 7,1% ten opzichte van 1998. In vergelijking met 2005 is dit een verbetering van 2,3%.

De belangrijkste energiebesparende maatregelen in 2006 zijn:
 • optimalisatie (voor)indampers;
 • hergebruik van condensaat;
 • optimalisatie droogtorens;
 • good housekeeping.
In totaal leiden 247 maatregelen op het gebied van proceseffi ciency en energiezorg in 2006 tot een besparing van 454 TJ. De concentratie van productielocaties en de hierdoor verbeterde capaciteitsbezetting leiden eveneens tot een verbetering van de energie-efficiency.