news
News

Relatie tussen voedselproductie en energie onderzocht

maandag 19 juli 2010

Hoe de relatie tussen landbouw en energie zal ontwikkelen, hangt af van het tempo van de investeringen om het aanbod aan de veranderende vraag aan te passen. Omdat de aanpassingen tijd vergen, zullen prijsschommelingen zich opnieuw voordoen. Dat blijkt uit de zoektocht naar verbanden tussen de voedsel- en energiemarkt door het onderzoeksinstituut LEI in opdracht van het Nederlands ministerie van Landbouw.

Het LEI stelt in haar rapport 'Links between energy and food markets: a preliminary assessment' drie verbanden vast tussen de landbouw- en energiemarkt. Het eerste verband betreft de gemeenschappelijke factoren die de vraag naar energie en voedsel bepalen. Daarbij gaat het onder meer om de ontwikkeling van de bevolking en de economie, die kunnen leiden tot grote verschuivingen in de vraag. De bevolking en het bruto binnenlands product (BBP) zullen de komende decennia naar verwachting groeien waardoor de vraag naar voedsel en energie steeds groter wordt. Zowel op de energie- als op de voedselmarkt zal het aanbod enige tijd nodig hebben om zich aan te passen, wat een verklaring is voor gelijk opgaande prijsontwikkelingen van energie en voedsel.

Het tweede verband bestaat erin dat energie een input en dus een kost vormt voor landbouw en voedselproductie. Landbouwbedrijven kunnen op korte termijn hogere kosten niet omzetten naar hogere verkoopprijzen zodat een stijging van de energiekost de landbouwproductie kan beperken en voor hogere voedselprijzen kan zorgen. Met enige vertraging zullen die hogere prijzen voor landbouwbedrijven weer een stimulans vormen om de productie te verhogen, wat de aanvankelijke prijsstijging inperkt.

link to website