news
News

Raamakkoord dossier verpakkingen: Verpakkingenbelasting

maandag 27 augustus 2007

In het nieuwe regeerakkoord is een verpakkingenbelasting van €250 miljoen opgenomen. Met deze nieuwe belasting zou het bedrijfsleven geconfronteerd worden met 3 verschillende belastingen, namelijk voor verpakkingen, zwerfafval en algemene middelen. Omdat 3 verschillende heffingen zou leiden tot onnodige administratieve lasten, heeft het bedrijfsleven hier een oplossing voor gezocht met Minister Cramer van VROM en met de VNG. Het resultaat is een raamakkoord met een eenmalige verpakkingsheffing. Deze heffing zal vanaf 1 januari 2008 jaarlijks worden geïnd door de Belastingdienst.

link to website