news
News

Protocol voor reinigen en ontsmetten van transportmiddelen voor diervoeder

dinsdag 30 januari 2007

Door Productschap Diervoeder, Transport en Logistiek Nederland en Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie is een hygiëneprotocol opgesteld voor het reinigen en ontsmetten van transportmiddelen voor het vervoer van diervoeder ten tijde van een dierziektecrises.

In de beleidsdraaiboeken van verschillende zeer besmettelijke dierziekten (Mond- en klauw-zeer, Klassieke Varkenspest en Aviaire Influenza) wordt aangegeven, dat hygiëne protocollen door het betrokken bedrijfsleven moet worden ontwikkeld om afhankelijk van de (bestrijdings-) fase waarin de zeer besmettelijke dierziekte zich bevindt, toegepast moeten gaan worden.
In onderhavig geval is het protocol door het Productschap Diervoeder opgesteld in nauwe sa-menwerking met Nevedi en de transportorganisaties TLN en KNV.

Inhoud:
1 INLEIDING
2 WIE STELT HET PROTOCOL OP EN WIE VERLEENT DE GOEDKEURING
3 WAT MOET ER ZIJN OPGENOMEN IN EEN HYGIËNE PROTOCOL
4 WANNEER MOET HET HYGIËNEPROTOCOL WORDEN GEBRUIKT?
5 VOOR WELKE TRANSPORTMIDDELEN IS HET HYGIËNEPROTOCOL VAN TOEPASSING
6 REINIGINGS- EN ONTSMETTINGSMAATREGELEN TRANSPORT DIERVOEDERS
7 AAN WELKE EISEN MOETEN DE WASPLAATSEN VOLDOEN
7.1 EISEN AAN REINIGINGS- EN ONTSMETTINGSPLAATSEN VOOR VERVOERMIDDELEN VAN DIERVOEDERPRODUCTEN
7.2 HYGIËNE- EN GEBRUIKSEISEN
7.3 TOEZICHT
8 (VOORLOPIGE) REGISTRATIE WASPLAATSEN

link to website