news
News

Praktijkgids De 100 meest gestelde vragen over ISO 22000 - Voedselveiligheidsmanagementsystemen

maandag 25 juni 2007

Voedselveiligheid is verreweg de belangrijkste kwaliteitseis in de voedingsmiddelenketen. Om bedrijven inzicht te geven in de inhoud en de toegevoegde waarde van de norm zijn in deze praktijkgids de meest gestelde vragen over ISO 22000 opgenomen. De antwoorden omvatten een schat aan inzichten, verhelderingen en ervaringen die waardevol zijn voor iedereen die met ISO 22000 in aanraking komt of ermee aan de slag gaat. Daarmee vormt deze gids een handig naslagwerk om te raadplegen in duizend-en-een situaties.
  • Wat zijn de voordelen van ISO 22000?
  • Wat zijn de verschillen met de 'Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem'?
  • Is ISO 22000 geschikt voor de bereiding van maaltijden in instellingen en horeca?
De indeling van de vragen sluit aan bij de hoofdstukindeling van ISO 22000. Zo belichten hoofdstukken 4 tot en met 8 dezelfde onderwerpen als de corresponderende hoofdstukken in de norm. Uiteraard gaat de gids ook in op de relatie met andere richtlijnen voor voedselveiligheid, zoals HACCP, maar ook IFS, BRC en GMP+.

Doelgroep
De gehele voedingsmiddelenketen, zowel kleinschalig bijvoorbeeld boeren of keukens, als grootschalig bij de wereldwijd opererende verwerkers, toeleveranciers en distributeurs. Maar ook diervoeders en de industrieën die zorgen voor de toelevering van verpakkingsmaterialen, machines, gereedschappen en hulpstoffen.

Over de auteurs
Paul Besseling maakt deel uit van de managementadviespraktijk van Précon Food Management bv. Précon heeft sinds zijn oprichting in 1993 voedselveiligheid tot een van zijn kerncompetenties gemaakt.
Louise Bergenhenegouwen is standardization consultant managementsystemen. Zij is inhoudelijk nauw betrokken bij de internationale ontwikkeling van de ISO 9000-serie.

Jaar: 2007
ISBN: 978-90-5254-128-0
Pag: 112
Prijs: €29,50

link to website