news
News

PPE dient aanvraag EU-subsidie in voor 2011

donderdag 6 mei 2010

De verwachting is dat Brussel in 2011 wederom subsidie beschikbaar stelt voor de terugdringing van Salmonella in de pluimveesector en kalkoensector. Waarschijnlijk is niet eerder dan in november bekend welk bedrag Nederland toegekend krijgt (voor 2010 was dit € 3,5 miljoen) en hoe dit besteed mag worden.

In de afgelopen jaren werd EU-subsidie beschikbaar gesteld voor het ruimen van besmette koppels vermeerderingsdieren en leghennen en voor de aankoop van Salmonella-vaccins. Als bekend is hoeveel subsidie beschikbaar wordt gesteld en voor welke maatregelen, dan zal de uitwerking geregeld worden via een subsidieverordening van het PPE. Zodra hierover meer duidelijk is, zullen pluimvee- en kalkoenhouders die in aanmerking kunnen komen voor subsidie, uitgebreide informatie ontvangen.

link to website