news
News

Onderzoek naar schadelijke hoeveelheid biogene amines in kaas

dinsdag 30 maart 2010

Tijdens de rijping van kaas kunnen biogene amines worden gevormd. Biogene amines zijn stoffen die ontstaan uit aminozuren, de bouwstoffen van eiwitten. Bij welke gehaltes biogene amines gezondheidsrisico’s veroorzaken zoals hoofdpijn, duizeligheid en darmklachten is onvoldoende wetenschappelijk bekend. Daardoor zijn er geen wettelijke normen voor het maximaal toelaatbare gehalte biogene amines in kaas. Het bureau Risicobeoordeling van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) bracht dit onder de aandacht bij de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). De EFSA gaat hier onderzoek naar doen en komt met een advies.

Tijdelijke limiet
Biogene amines is een verzamelnaam voor verschillende stoffen waaronder histamine. Er is iets meer bekend over de gehaltes histamine die mogelijke gezondheidsrisico’s kunnen veroorzaken. Het bureau Risicobeoordeling geeft ter overweging om een tijdelijke limiet voor het maximaal toelaatbare gehalte histamine in kaas in te stellen. De Europese Unie zal, op basis van het EFSA-onderzoek, eventueel een norm afkondigen.

In Nederland trof de VWA weinig kazen aan met hoge gehaltes histamine.

Het bureau Risicobeoordeling van de VWA oordeelt en adviseert wetenschappelijk onderbouwd over mogelijke bedreigingen van de voedsel- en productveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn. De onafhankelijke uitoefening van deze opdracht is geregeld in de Wet Onafhankelijke Risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit die in 2006 door het parlement is aangenomen. Adviezen in het kader van de wet worden uitgebracht aan de ministers van LNV en VWS.

link to website