news
News

Nieuwe werkgroep: Packaging - Ease of opening

woensdag 27 december 2006

Het gemak waarmee de consument een verpakking kan openen kan een rol spelen bij de keuze van het kopen van een product. Naarmate mensen ouder worden, wordt deze factor steeds meer van belang. De kracht in de handen neemt af en er kunnen ook problemen ontstaan op het vlak van tastzin, behendigheid en co÷rdinatie. Uiteraard hebben mensen met reuma ook met deze problemen te maken.

In CEN/TC 261 'Packaging' is onlangs besloten een werkgroep voor dit onderwerp op te starten, met als werktitel 'Packaging - Ease of opening'. De werkgroep krijgt als eerste taak te inventariseren welke behoeftes er zijn aan normen en/of rapporten. Daarnaast wordt ook gevraagd voorstellen voor scopes te maken van deze documenten.

link to website